Autisme

Ontwikkelingsstoornis waarbij een persoon de neiging heeft geheel in de eigen belevingswereld op te gaan, waardoor hij of zijn geen of slechts een beperkte belangstelling voor anderen kan opbrengen en weinig tot geen inlevingsvermogen heeft. Autisme manifesteert zich al op vroege leeftijd en is niet te genezen.

Bij jonge kinderen kan autisme zich uiten in symptomen als:

  • geen interesse voor andere mensen, ook niet voor de eigen moeder;
  • geen of weinig neiging tot knuffelen en aanhalen;
  • niet goed kunnen omgaan met veranderingen en in reactie daarop angstig worden of woedeaanvallen krijgen;
  • een gestoorde ontwikkeling van het voorstellingsvermogen, dat daardoor (vrijwel) geheel ontbreekt of juist in te hoge mate aanwezig is;
  • (veelal) een gestoorde taalontwikkeling.