CE-markering

Markering op producten die aangeeft dat de fabrikant of importeur de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu in acht heeft genomen die zijn vastgelegd in Europese productrichtlijnen. Een van de productrichtlijnen is de Richtlijn Speelgoed. Deze heeft betrekking op producten die zijn ontworpen of bestemd zijn om bij het spelen te worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar.

Hieronder vallen zeer diverse producten, variërend van knuffelbeesten tot speelgoedstoommachines en van fopspenen tot vuurwerk met inbegrip van slaghoedjes. Toch is de CE-markering een nuttig criterium bij de selectie van speelgoed: ontbreekt de CE-markering op een stuk speelgoed, dan kan dat het best worden vermeden omdat het risico vrij groot is dat het onveilig of ongezond is.