Erfelijke aandoening

Aangeboren aandoening die een kind via het erfelijke materiaal van een van de ouders doorgegeven krijgt, maar die bij de geboorte nog niet meteen merkbaar of zichtbaar hoeft te zijn.