Ewingtest

Test gericht op het vroegtijdig opsporen van doofheid en slechthorendheid. De Ewingtest wordt doorgaans afgenomen als het kind circa 9 maanden oud is, waarbij beoordeeld wordt hoe de baby op geluid reageert.