Kinderopvang

Het opvangen van kinderen van wie de ouders tijdens hun werk of studie tijdelijk niet zelf de zorgtaken kunnen vervullen. Onder kinderopvang wordt doorgaans de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar verstaan, bijvoorbeeld door gastouders, maar met name in kinderdagverblijven of crèches.
Ook tijdelijke opvang van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in peuterspeelzalen en opvang van kinderen van 4-12 jaar in Buiten Schoolse Opvangcentra (BSO) worden wel met het woord kinderopvang aangeduid.

Deel dit artikel