Kraambezoek

Bezoek aan een pasgeboren kind. Kraambezoek kan men het best goed plannen op momenten dat het moeder en kind het best uitkomt. Kraambezoek wordt geacht zich aan een aantal ongeschreven fatsoensregels te houden, zoals de duur van het kraambezoek beperkt houden en de rust van het kind en de onlangs bevallen moeder respecteren.

Kraamheer en kraamvrouw kunnen daar expliciet om vragen en op het geboortekaartje vermelden op welke tijdstippen het kraambezoek welkom is. Wanneer de kraamvrouw het ermee eens is dat het kraambezoek de baby even vasthoudt, kan men vragen of het bezoek vooraf de handen even wast.

Leer alles over de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel