Leerplicht

Wettelijke verplichting tot het volgen van onderwijs. In Nederland zijn kinderen anno 2001 leerplichtig vanaf ‘de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt’ (Leerplichtwet 1969).
De leerplicht eindigt:

a. aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht;

b. aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt” (Leerplichtwet 1969).

Leer alles over de 10 sprongetjes van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel