Logopedie

Behandeling van spraakstoornissen en stoornissen van het stemgebruik. Volgens de beroepsvereniging houden logopedisten zich bezig met ‘de behandeling van stem- en spraakstoornissen, stoornissen in begrijpen en produceren van gesproken taal, eet- drink- en slikstoornissen, en stoornissen van het luisteren en horen’ (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Kinderen die een taalachterstand of dyslexie hebben, die lispelen of stotteren kunnen door een logopedist behandeld worden.

Deel dit artikel