Logopedie

Behandeling van spraakstoornissen en stoornissen van het stemgebruik. Volgens de beroepsvereniging houden logopedisten zich bezig met ‘de behandeling van stem- en spraakstoornissen, stoornissen in begrijpen en produceren van gesproken taal, eet- drink- en slikstoornissen, en stoornissen van het luisteren en horen’ (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Kinderen die een taalachterstand of dyslexie hebben, die lispelen of stotteren kunnen door een logopedist behandeld worden.