Meertalige opvoeding

Opvoeding in twee of meer talen, bijvoorbeeld door ouders die beiden een andere moedertaal hebben. Een meertalige opvoeding kan het kind in zijn taalontwikkeling stimuleren. Het is een misvatting dat kinderen door een meertalige opvoeding een taalachterstand oplopen.