Omrollen

Verschijnsel dat een baby’tje zichzelf van rugligging naar buikligging (en vice versa) kan bewegen. Dit omrollen is een belangrijke gebeurtenis in de motorische ontwikkeling van het kind en een stapje op weg naar kruipen, staan en lopen.