Ontwikkelingsstoornis

Verstoring in het verwerven van motorische, sociale of cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld reken- en taalstoornissen.