Ouderschapsverlof

Geheel of gedeeltelijk betaald verlof waar iemand volgens zijn of haar arbeidsovereenkomst recht op heeft in de periode na de geboorte van een kind. Voorwaarde is dat men minimaal 1 jaar in dienst is bij de werkgever waarbij men het ouderschapsverlof wil opnemen. Het doel van het ouderschapsverlof is voor het kind te zorgen of tijd te besteden aan de opvoeding van het kind.

Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor elk van de kinderen tot 8 jaar. Gewoonlijk heeft men recht op een ouderschapsverlof dat gelijk is aan dertien gewone werkweken. Vaak kan het verlof op diverse manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld korter werken gedurende een jaar.

Leer alles over de 10 sprongetjes van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel