Ouderschapsverlof

Als je minimaal een jaar ergens in loondienst bent, dan heb je volgens de wet recht op ouderschapsverlof. Dit verlof kun je opnemen om voor je kind te zorgen tot die de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Je kunt het laten ingaan direct na je zwangerschapsverlof, maar ook later. Het recht op verlof geldt voor moeders en vaders.

Je kunt, als je je aan de gestelde regels houdt en in goed overleg met je werkgever, zelf bepalen hoeveel, wanneer en hoe je verlof opneemt. Het aantal uren verlof per week mag niet meer zijn dan de helft van het aantal uren dat je normaal werkt. Het grote voordeel van ouderschapsverlof is, dat je na het aflopen van de verlofperiode recht hebt op je oorspronkelijke aantal uren. In de meeste gevallen gaat het bij ouderschapsverlof om onbetaald verlof.

Er zijn echter werkgevers die een deel van de uren toch uitbetalen. Ouderschapsverlof is niet alleen in de wet geregeld, maar soms ook in CAO’s. Raadpleeg dus ook altijd je CAO om te kijken of daar afwijkende regels in staan.