Peuterpuberteit

Benaming voor de periode waarin een peuter doorgaans in opstand komt tegen zijn ouders. Op welke leeftijd deze rebellie tegen het ouderlijk gezag voor het eerst optreedt, is niet altijd precies aan te geven. Vanaf 1 jaar beginnen sommige kinderen al regelmatig ‘nee’ te zeggen, maar het bekende rijmpje ‘ik ben twee en ik zeg nee’ suggereert dat de peuterpuberteit toch eerder rond het tweede levensjaar gedateerd moet worden.

Voor ouders is het zaak de peuterpubertijd niet te laten ontaarden in een machtsstrijd met hun ‘puber’. Duidelijke regels en grenzen en consequent ouderlijk optreden worden dan ook meestal als remedie geadviseerd. Een lichtpuntje voor wanhopige ouders is: diverse bronnen melden dat er een correlatie bestaat tussen de peuterpuberteit en de echte publerteit, waarbij kinderen die als peuter erg puberen doorgaans als puber vrij rustig en hanteerbaar schijnen te zijn.