Plassen

Urine lozen. Baby’tjes en peuters plassen vaak in de luier, maar als ze aangeven dat ze zich ervan bewust zijn dat ze plassen en ‘een natte luier’ produceren, is het tijd ze op het potje of de wc te leren plassen.