Tripletest

De tripletest lijkt op de combinatietest. Ook hierbij gaat het om een kansberekening die het risico inschat op afwijkingen als een open ruggetje of het syndroom van Down. Een tripletest wordt niet standaard aangeboden; je moet er zelf om vragen. De test wordt meestal uitgevoerd rond zestien weken zwangerschap.

Bij de tripletest wordt er gekeken naar het bloed van de zwangere in combinatie met gegevens als de leeftijd van de zwangere. Als er een verhoogd risico op een afwijking wordt geconstateerd, dan kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek zoals een vruchtwaterpunctie.

Leer alles over de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel