Verloskundige

Iemand, meestal een vrouw, die is opgeleid om een vrouw bij de bevalling bij te staan. Verloskundigen hebben ook na de bevalling een belangrijke taak: ze controleren de gezondheid van moeder en kind tijdens de eerste dagen na de bevalling en ze geven de baby zijn of haar hielprikje.