A smart start for a happy beginning!

De belevingswereld van iedereen wordt een stukje mooier als hij of zij het gevoel heeft begrepen te worden. Dat geldt ook, misschien zelfs zeker, voor baby’s.

Meer te weten komen?

Gezins- en Opvoedcoach Anneliese Jansen

Al jong ben ik begonnen met werken met kinderen, vervolgens aan de slag op een Antroposofische peuterspeelzaal. Sinds 2006 ben ik begeleidster op een Montessori kinderdagverblijf. Daarnaast heb ik in 2011 de opleiding tot Gezins-en Opvoedcoach afgerond. Bovenal ben ik moeder van vier mooie kinderen.

Ik heb dus ruime ervaring in het opvoeden van kinderen, maar niet in het opvoeden van jullie kinderen. Ouders zijn voor mij het meest deskundig als het gaat om hun kind en henzelf. Toch kan het zijn dat je tegen kleine en soms grotere hindernissen aanloopt in de opvoeding, ik denk graag met je mee en reik je de hand om deze hindernissen met succes te nemen!

Oei, Online Guide!
Alles over sprongetjes

Vanaf je computer of tablet!