A smart start for a happy beginning!

De belevingswereld van iedereen wordt een stukje mooier als hij of zij het gevoel heeft begrepen te worden. Dat geldt ook, misschien zelfs zeker, voor baby’s.

Meer te weten komen?

Expert Verloskundige Hanneke van Meerten

Hanneke (1983) is verloskundige bij Verloskundigenpraktijk Utrecht West. Naast de begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed, houdt deze verloskundigenpraktijk ook kinderwensspreekuur. Het kinderwensspreekuur is er voor alle vrouwen die gezond zwanger willen worden.

Voor Oei, ik groei! beantwoordde Hanneke vragen over zwangerschapsbegeleiding, maar ook over prenataal onderzoek, de bevalling, kraambedcontroles en het kinderwensspreekuur.
Kijk voor meer informatie op: www.verloskundigenutrechtwest.nl

Oei, Online Guide!
Alles over sprongetjes

Vanaf je computer of tablet!