De geschiedenis van Sinterklaas

De geschiedenis van Sinterklaas

Sinterklaas is de heilige Sint Nicolaas. Ieder jaar komt hij weer trouw met de stoomboot vol cadeaus en pepernoten vanuit Spanje naar Nederland. Maar wist je dat hij oorspronkelijk helemaal niet uit Spanje komt, maar uit Myra (dat is nu Turkije). Daar was hij bisschop. In dit artikel lees je over de geschiedenis van Sinterklaas.

Nicolaas werd geboren in 280 en hij stierf op 6 december 342. Na zijn dood werd hij heilig verklaard, vandaar dat hij ook wel Goedheiligman genoemd wordt. Hij was bisschop en in eerste instantie werd hij alleen in het oosten van Europa geëerd. Pas later (vanaf de 13e eeuw) werd hij ook in het westen populair. Zijn sterf- en naamdag (6 december) werd in de 13e eeuw bijvoorbeeld in Utrecht gevierd door de schoenen van arme kinderen te vullen met geld.

Rumoerig volksfeest

Na de Nederlandse opstand (in de 16e eeuw) probeerden predikanten het sinterklaasfeest af te schaffen. Het feest bevatte volgens hen teveel heidense en Katholieke elementen. In sommige grote steden verliep het sinterklaasfeest ook wel heel rumoerig. Er was kermis en er werd veel gedronken. Toch was het volksfeest zo populair dat het de predikanten niet lukten om het sinterklaasfeest af te schaffen.

Wonderen

Sint Nicolaas werd na zijn dood heilig verklaard omdat hij wonderen verricht zou hebben. Zo zou hij dode kinderen weer tot leven hebben gewekt en arme meisjes een bruidschat gegeven hebben zodat ze konden trouwen. Ook zou hij een arm dorp van de honger hebben gered. Door deze wonderen is Sint Nicolaas populair geworden en ook nu kun je onze sinterklaasgebruiken nog herleiden naar die wonderen van vroeger. Er is bijvoorbeeld een link te leggen tussen de cadeaus die Sinterklaas nu aan kinderen schenkt en het geld dat hij de arme meisjes schonk.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…

De Goedheiligman was ook een strenge opvoedmeester, die niet schroomde om een kind een pak slaag te geven als het stout was geweest. Nu registreert Sinterklaas nog steeds als een kind stout is geweest: hij schrijft het allemaal keurig op in zijn grote boek. Ouders dreigen soms nog steeds dat hun kind mee moet in de zak naar Spanje als hij stout is, maar vaak vindt Sinterklaas het voldoende als een kind belooft om niet meer stout of ongehoorzaam te zijn. Naast een strenge opvoedmeester was Sint Nicolaas vooral een grote ook kindervriend.

Sinterklaasfeest

De intocht van Sinterklaas is altijd de eerste zaterdag na Sint Maarten (11 november). Veel kinderen zetten hun schoentje en pakjesavond vieren wij in Nederland op 5 december (in België op 6 december). Het sinterklaasfeest is allang niet meer een feest alleen voor kinderen. Ook volwassenen vieren Sinterklaas door bijvoorbeeld lootjes te trekken, surprises te maken en gedichten te schrijven.