Groeischok

Groeischokken kunnen tijdens de hele ontwikkeling voorkomen.

Een groeischok is het plotseling groter worden of veranderen van het lichaam of een onderdeel van het lichaam.

Groeischokken kunnen tijdens de hele ontwikkeling voorkomen.

Iedereen kent wel de groeispurt in de puberteit. Dat is een hele grote groeischok. Er zijn ook vele kleine groeischokken. Soms groeien kinderen ineens vele millimeters per nacht. En staan dan langere tijd weer stil. Een oude volkswijsheid zegt: “Kinderen groeien van de ene op de andere dag uit hun kleren.” En zo is het ook.

Ook de hoofdomvang groeit schoksgewijs. De eerste drie groeischokken in de hoofdomvang na de geboorte vallen samen met de eerste drie ‘sprongetjes’ in de mentale ontwikkeling van de baby.

Andere groeischokken vallen echter zelden samen met ‘sprongetjes’ omdat ze veel vaker voorkomen dan sprongetjes. Ook tanden komen door op andere leeftijden dan die waarop een baby een sprongetje maakt.