PERSBERICHT:

NL en BE ouders meest tevreden over eigen functioneren, toont wereldwijd onderzoek aan

Arnhem, 6 februari 2017 – Nederlandse én Belgische ouders van jonge kinderen geven zichzelf hogere rapportcijfers dan ouders in de USA, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland is gemiddeld koploper qua tevredenheid en België volgt op de voet. Een verklaring kan zijn: ouders uit de andere deelnemende landen leggen de lat voor zichzelf ook massaal hoger. Dit blijkt uit een online enquête onder 10.000 ouders door Oei, ik groei!.

Oei, ik groei! vroeg meer dan 10.000 ouders zichzelf te beoordelen als het gaat over de eisen die ze aan zichzelf stellen en hoe ze vinden dat ze daar zelf aan voldoen. Over het geheel blijkt dat Nederlanders en Belgen zichzelf gemiddeld dan een ruime zeven geven, de overige landen komen uit op een mager zesje.

Aanleiding onderzoek

Aanleiding van het onderzoek is het gegeven dat Oei, ik groei! al 25 jaar ziet dat ouders snel onzeker worden als hun uk niet in de pas lijkt te lopen qua ontwikkeling. Tijdens de bekende sprongetjes in de hersenontwikkeling, ontwikkelen kinderen niet op precies hetzelfde moment precies dezelfde vaardigheden. Oei, ik groei! merkt dat veel ouders onterecht toch denken ‘dat er misschien iets niet goed is’ als hun kind een bepaalde vaardigheid later ontwikkelt dan gemiddeld. Terwijl het per sprongetje om een rekbare periode én een grote variatie aan vaardigheden gaat. Voor Oei, ik groei! aanleiding om te kijken naar hoe ouders zichzelf dan beoordelen: wat vinden ze dat ze dan zelf goed doen en waar vinden ze ‘achterblijven’ in hun plaatje als perfecte ouder? En verschilt dat per land?

Opvallende verschillen

Uit de enquête blijken grote verschillen te zitten tussen de scoren van Nederland en België en de overige landen. Opvallend is het zelfbeeld over het hebben van geduld: de Amerikanen zien zichzelf als meest ongeduldig (60%) en Nederlanders en Belgen hebben daar het minst last van (35%). Ook over onze rol als ouder (7,5 / 6,7 op een schaal van 10) en in ons werk (7,3 / 6,3) zijn de Nederlanders en Belgen duidelijk tevredener over zichzelf dan alle overige ouders. Ook qua persoonlijke verzorging zijn wij en onze zuiderburen duidelijk happier met onszelf. Geven wij onszelf een 7-, de Amerikaanse ouders bijvoorbeeld slechts een 5,5.! En qua tijd meer voor jezelf willen, doen we het ook niet slecht: de Belgen en Nederlanders hebben die behoefte het minst. Ook opmerkelijk is dat álle ouders het meest tevreden zijn in hun eigen rol/functie als het om ouderschap gaat: het zelfbeeld als partner, in het huishouden, werk en persoonlijke verzorging scoren in alle landen lager.

Nederlandse ouder meest tevreden over zichzelf

De Nederlandse ouders scoren zichzelf overall het hoogste. Zij vinden zichzelf dan wel het minst goed in hun rol als partner, maar toch ligt de score daarbij toch nog hoger dan van ouders van alle overige landen. Belgische ouders zitten overall nét iets lager dan de Nederlanders. De redelijk tevreden Belgen ervaren daarbij wel het sterkst een tijdgebrek ten opzichte van de rest; de Belgen ervaren van alle landen ook de meeste behoefte aan meer tijd voor de kinderen. Ook is de behoefte aan minder werken bij de Belgen het grootst.

Laagste lat moet toch nog lager

Wereldwijd geven ouders massaal aan gelukkiger te kunnen zijn als ze iets minder van zichzelf zouden eisen. De Nederlanders en Belgen leggen op dit moment de lat het minst hoog voor zichzelf. Dat lijkt dan logisch als je kijkt naar de hoge mate van tevredenheid in deze landen. Opmerkelijk is dan wel dat de Nederlandse en Belgische ouders de grootste behoefte hebben aan het verlagen van die lat ten opzichte van de rest. Blijkbaar zijn Nederlanders en Belgen in verhouding dan wel minder streng en kritisch naar zichzelf, maar hebben zij ook de grootste behoefte aan toch nog minder streng zijn. Overigens zou 60% van alle ouders ongelooflijk gelukkig zijn met meer slaap. Oei, ik groei! vraagt zich dan af: wat is het geheim van die andere 40%?!