Is co-sleeping met je baby veilig?

Is co-sleeping met je baby veilig?

Een kritiek op co-sleeping is dat je als ouder tijdens je slaap op je baby zou kunnen rollen, waardoor je baby zou kunnen stikken. Professor James J. McKenna deed jaren onderzoek naar samen slapen. Hier lees je over zijn bevindingen.

Co-sleeping is het met je baby samen slapen in een bed

Uit antropologische ontwikkelingsstudies blijkt dat moeders en baby’s bij co-sleeping reageren op elkaars aanwezigheid. Uit een onderzoek van de Mother-Baby Behavioral Sleep Laboratory bleek dat moeders, die hun baby’s (van 2 tot 4 maanden oud) borstvoeding geven en samen slapen, de hele nacht (en dus in alle slaapfasen) op elkaar reageren.

Veilige omstandigheden

Professor James J. McKenna deed jaren onderzoek naar het samen slapen. Tijdens zijn studie kwam hij geen gevallen tegen waarin een moeder haar kind verstikte. Hij benadrukt wel dat het dan ging om co-sleeping onder veilige omstandigheden. Hij benadrukt dat er bij co-sleeping voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden waaronder het aanschaffen van een goede matras. Co-sleeping moet vermeden worden als de moeder of bedpartner rookt (zowel tijdens als na de zwangerschap). Dit verhoogt namelijk de kans op wiegendood. Gevaarlijke situaties bij co-sleeping kunnen zich voordoen als een van de ouders zich niet bewust is van de aanwezigheid van het kind in bed, bij alcohol- of medicijngebruik en samen slapen op een bank.

Bespreekbaar maken

De professor benadrukt dat het samen slapen alleen veilig is als zowel de moeder als de bedpartner hier samen achter staan. Hierdoor voelen beiden zich verantwoordelijk en zijn ze zich er beiden van bewust dat er een baby bij hen in bed ligt. Ouders moeten co-sleeping met hun baby daarom goed met elkaar bespreken en ze moeten zich er allebei prettig en gerust bij voelen.

Bron: Mother-Baby Behavioral Sleep Laboratory – University of Notre Dame

NB:

Co-sleeping is onveilig als een baby kunstvoeding krijgt. Dit staat heel duidelijk in James Mckenna’s boek. Dat komt enerzijds omdat de baby niet op de borst is gefixeerd en daardoor kan gaan ‘zwerven’, anderzijds maken de hormonen van een lacterende moeder haar waakzamer en alerter, een moeder die geen borstvoeding geeft mist die hormonen en kan dus minder waakzaam zijn in haar slaap.