Verwaarlozing en mishandeling van baby

Verwaarlozing en mishandeling van baby

Ouders, die zelf een moeilijke jeugd en een slechte relatie met hun eigen ouder(s) gehad hebben en die lichamelijk en/of emotioneel verwaarloosd en/of mishandeld zijn, lopen een grotere kans om later zelf hun eigen kind ook weer te gaan verwaarlozen of mishandelen. Dit heet de ‘intergeneratie cyclus’: verwaarlozing en mishandeling door de verwaarloosde of mishandelde.

Intergeneratie verwaarlozing of mishandeling

Het probleem van intergeneratie verwaarlozing of mishandeling van een baby is groter dan je misschien denkt en komt in de een of andere vorm in alle lagen van de bevolking voor (zowel de mishandeling als verwaarlozing van een baby). Volgens recente schattingen zijn er jaarlijks meer dan 100.000 kinderen in Nederland slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling. Nog niet de helft daarvan wordt aangemeld bij de landelijk verspreide Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). Als je hulp wilt hebben bij het opvoeden, dan is er onder andere het Ouder Kind Centrum of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uiterlijk 2011 zou iedere gemeente een inlooppunt in de buurt moeten hebben.

Oei, ik groei! Online Guide

De schrijvers van Oei, ik groei! hebben in de negentiger jaren de oudercursus Hordenlopen ontwikkeld voor jonge ouders, die zelf mishandeld waren in hun jeugd. Zij hebben wetenschappelijk aangetoond dat die cursus zeer positieve effecten had op het zelfvertrouwen van de ouders en de intellectuele, sociale en gezondheidsontwikkeling van hun baby’s. Kernelementen van die cursus zijn verwerkt in de gloednieuwe Oei, ik groei! Online Guide, die sinds kort beschikbaar is op het internet en bedoeld is voor iedereen. Als je daarnaast ervaringen wilt delen met andere ouders, dan biedt die Oei, ik groei! Online Guide ook de gelegenheid om toe te treden tot een community van ouders met baby’s van dezelfde leeftijd. Frans is altijd bereid cursisten die zelf verwaarloosd zijn of mishandeld zijn te helpen om het probleem van herhaalde verwaarlozing en mishandeling te voorkomen.