Wedstrijdreglement Oei, ik groei! – Vrijkaarten Tully

 1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de actie die Oei, ik groei!, te Arnhem, (mede) organiseert. De voorwaarden hebben betrekking op de bovengenoemde actie van Oei, ik groei! en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Oei, ik groei!. De voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.
 2. Op de website kunnen mensen van donderdagochtend 10 mei 9:00 2018 t/m vrijdagochtend 11 mei 11:00 2018  ‘Win vrijkaarten voor de film Tully! ‘. Op deze wedstrijd is dit wedstrijdreglement van toepassing.
 3. Oei, ik groei! bepaalt doormiddel van verloting de uiteindelijke winnaar. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die aan het einde van de actie wordt genomen, is definitief.
 4. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in Nederland of België, met uitzondering van:
  • de personeelsleden en de bestuurders van Oei, ik groei! en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.
  • Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Oei, ik groei! houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Oei, ik groei! opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overleggen.
  • Oei, ik groei! kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Oei, ik groei! voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
 5. Deelname aan deze wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.
 6. Deelname dient ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
 7. De prijs is persoonlijk en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De winnaars kunnen de gewonnen prijzen niet inruilen voor geld, noch voor waardebonnen of andere producten en/of diensten.
 8. Oei, ik groei! maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Oei, ik groei! kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (in)direct verband houdt met de gewonnen prijs.
 9. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Oei, ik groei! zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Oei, ik groei!.
 11. Oei, ik groei! kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Oei, ik groei! ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Oei, ik groei! niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.
 12. Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaar bestand van Oei, ik groei!. Oei, ik groei! kan ze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deelnemer kan zich ten alle tijden uitschrijven uit het bestand.
 13. Overmacht: Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Oei, ik groei! gelijkwaardige vervangende prijs.
 14. Oei, ik groei! behoudt zich het recht voor om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
 15. Levertijd van de vrijkaarten bedraagt 1 tot 2 werkdagen. I.v.m. weekenden kunnen de levertijden langer zijn.

Voorwaarden Nationale Filmbon:

 • Geldig in alle bioscopen en filmtheaters in Nederland zolang de film wordt vertoond, uiterlijk t/m 10 augustus 2018.
 • Geldig voor een reguliere 2D voorstelling. De bioscoop/het filmtheater kan een toeslag rekenen voor specifieke formats (zoals o.a. Imax, Dolby Digital, Dolby Atmos, Laser).
 • Niet geldig i.c.m. met andere acties, kortingen en/of special events en is niet inwisselbaar voor geld en ook niet verhandelbaar.
 • S.v.p. bij de kassa melden dat u gebruik maakt van deze bon.