Erkennen

Erkennen houdt in dat de vader, als hij niet is getrouwd met de moeder, aangeeft dat hij officieel de vader van het kind is. Het kindje kan dan de achternaam van de vader krijgen. Het erkennen van je kind houdt vooral in dat je bepaalde plichten hebt tegenover je kind. Dit is bijvoorbeeld van belang als de vader en moeder uit elkaar zouden gaan. Erkennen betekent niet dat je automatisch bepaalde rechten hebt met betrekking tot je kind. Daarvoor is gezamenlijke voogdij nodig. Dit kun je tijdens de zwangerschap aanvragen bij de burgerlijke stand.

Deel dit artikel