Privacy Policy

Oei, ik groei! is dagelijks bezig met de ontwikkeling van alle nieuwe baby’s wereldwijd in een veilige omgeving. Natuurlijk begrijpen we hoe belangrijk privacy en veiligheid is! Hier leggen we uit welke gegevens we wij van jullie verzamelen, waarom wij dit doen en met welk doel. Twise Victory B.V., de exploitant van www.oeiikgroei.nl, heeft deze privacyverklaring opgesteld om je inzicht te geven in hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die wij van je vragen als je je aanmeldt.

 

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.oeiikgroei.nl, het eMagazine, Mamagazine en Sprongenwekker, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.oeiikgroei.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider of eigenaar van het merk Oei, ik groei!. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.oeiikgroei.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.oeiikgroei.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen is. www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen informatie. De informatie op www.oeiikgroei.nl en wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het Collegebescherming persoonsgegevens (CBP; voorheen de Registratiekamer), te Den Haag en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Oei, ik groei!, Van Pallandtstraat 63, 6814 GN, Arnhem. Via dit contactformulier kan je direct contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van dienstverlening legt Twise Victory B.V. gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen, het Oei, ik groei! eMagazine en Oei, ik groei! (partner)aanbiedingen.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers, zowel door onszelf als door derden. Wij willen graag benadrukken dat wij uitsluitend gegevens gebruiken waarvoor u toestemming heeft gegeven!

Indien je geen nieuwsbrieven, Sprongenwekkers en/of andere acties van ons wilt ontvangen, kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of stel ons hiervan schriftelijk op de hoogte, door ons een e-mail te sturen!

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (= niet verplicht)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Uitgerekende datum
 • Woonplaats

Doeleinden gegevensverwerking
De door jou ingevulde persoonsgegevens worden door Oei, ik groei! verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor nieuwsbrief, Sprongenwekker & Partnermailings

 1. E-mail:
  We vragen om jouw e-mailadres zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes en leuke acties.
 2. Uitgerekende datum:
  Laat je ons de uitgerekende datum weten van je kindje! Dan kunnen we je waarschuwen vlak voordat er een sprongentje aankomt (Sprongenwekker) en kun je goed voorbereid je kindje helpen bij deze enorme ontwikkeling.
 3. Woonplaats:
  Doordat we ook vragen wat jouw woonplaats is, kunnen we gerichter het juiste nieuws naar je toe zenden. Bijvoorbeeld welke horecagelegenheden in jouw buurt zo kidsproof zijn dat ze van ons het certificaat Happy Service hebben ontvangen.

Voor Mail & Win:

 1. Adres:
  We vragen om je adres bij een Mail & Win actie om je het gewonnen product toe te sturen. De gegevens die worden ingevuld voor een mail & win worden niet gebruikt voor inschrijving Voor nieuwsbrief, Sprongenwekker & Partnermailings.

 

Gebruik van cookies
Voor uitgebreide informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij je graag naar deze pagina

Jouw persoonlijke gegevens & derde partijen

Jouw ingevulde persoonlijke gegevens delen wij níét met derden.

UITZONDERING: Bij een mail & win actie worden de NAW-gegevens gedeeld met de partner die de prijs opstuurt. Hiervoor geeft de winnaar/deelnemer toestemming vóór het meedoen met de actie (d.m.v. het lezen en accepteren van het wedstrijdreglement).

Levensduur gegevens
Oei, ik groei! hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Voor nieuwsbrief, Sprongenwekker & Partnermailings

 • eMailadres, woonplaats & uitgerekende datum à Bewaartermijn is 2 jaar // Reden: informeren over de Sprongen & actuele informatie rondom Oei, ik groei!

Voor Mail & Win:

 • NAW, eMailadres à Bewaartermijn is een maand. // Reden: Looptijd van de mail & win & ter controle van de mail & win actie.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Jij hebt ten alle tijden het recht om de gegevens die wij van jou hebben, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oei, ik groei!.

Het inzien, wijzigen en/of verwijderen van jouw gegevens kan heel makkelijk. Onderaan elke mailing die je van ons ontvangt kun je kiezen voor de opties Uitschrijven of Gegevens aanpassen.

Maar er is meer… Op jouw verzoek kunnen wij jouw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Verder heb je het om ons te verzoeken jou mee te delen hoe persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons!

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het aantal banners, ankeilers en pagina’s die door de bezoekers in een bepaalde tijdseenheid zijn bekeken, en het totaalaantal bezoekers per tijdseenheid. Het doel hiervan is om de inrichting van www.oeiikgroei.nl en onze dienstverlening te optimaliseren.

Links
www.oeiikgroei.nl bevat links naar andere sites niet tot www.oeiikgroei.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van zulke sites.

Wijzigingen
Oei, ik groei! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Check daarom regelmatig het privacy policy voor het privacy beleid.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid, neem dan gerust contact op met Twise Victory B.V., Oeiikgroei.nl, 6814 GN Arnhem, of stuur ons een mail!

 

© Twise Victory B.V. // Oei, ik groei! Copyrights 2018. Alle rechten voorbehouden