Privacy Policy

Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het Collegebescherming persoonsgegevens (CBP; voorheen de Registratiekamer), te Den Haag en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Oei, ik groei!, Van Pallandtstraat 63, 6814 GN, Arnhem. Via dit contactformulier kan je direct contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van dienstverlening legt Twise Victory B.V. gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen, het Oei, ik groei! eMagazine en Oei, ik groei! (partner)aanbiedingen.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers, zowel door onszelf als door derden. Wij willen graag benadrukken dat wij uitsluitend gegevens gebruiken waarvoor u toestemming heeft gegeven!

Indien je geen nieuwsbrieven en/of andere acties van ons wilt ontvangen, kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of stel ons hiervan schriftelijk op de hoogte, door ons een e-mail te sturen!

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (= niet verplicht)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Uitgerekende datum
 • Woonplaats

Doeleinden gegevensverwerking
De door jou ingevulde persoonsgegevens worden door Oei, ik groei! verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor nieuwsbrief & Partnermailings

 1. E-mail:
  We vragen om jouw e-mailadres zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes en leuke acties.
 2. Woonplaats:
  Doordat we ook vragen wat jouw woonplaats is, kunnen we gerichter het juiste nieuws naar je toe zenden. Bijvoorbeeld welke horecagelegenheden in jouw buurt zo kidsproof zijn dat ze van ons het certificaat Happy Service hebben ontvangen.

Voor Mail & Win:

 1. Adres:
  We vragen om je adres bij een Mail & Win actie om je het gewonnen product toe te sturen. De gegevens die worden ingevuld voor een mail & win worden niet gebruikt voor inschrijving Voor nieuwsbrief & Partnermailings.

 

Gebruik van cookies
Voor uitgebreide informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij je graag naar deze pagina

Jouw persoonlijke gegevens & derde partijen

Jouw ingevulde persoonlijke gegevens delen wij níét met derden.

UITZONDERING: Bij een mail & win actie worden de NAW-gegevens gedeeld met de partner die de prijs opstuurt. Hiervoor geeft de winnaar/deelnemer toestemming vóór het meedoen met de actie (d.m.v. het lezen en accepteren van het wedstrijdreglement).

Levensduur gegevens
Oei, ik groei! hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Voor nieuwsbrief & Partnermailings

 • e-mailadres & woonplaats à Bewaartermijn is 2 jaar // Reden: informeren over de Sprongen & actuele informatie rondom Oei, ik groei!

Voor Mail & Win:

 • NAW, e-mailadres à Bewaartermijn is een maand. // Reden: Looptijd van de mail & win & ter controle van de mail & win actie.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Jij hebt ten alle tijden het recht om de gegevens die wij van jou hebben, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oei, ik groei!.

Het inzien, wijzigen en/of verwijderen van jouw gegevens kan heel makkelijk. Onderaan elke mailing die je van ons ontvangt kun je kiezen voor de opties Uitschrijven of Gegevens aanpassen.

Maar er is meer… Op jouw verzoek kunnen wij jouw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Verder heb je het om ons te verzoeken jou mee te delen hoe persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons!

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het aantal banners, ankeilers en pagina’s die door de bezoekers in een bepaalde tijdseenheid zijn bekeken, en het totaalaantal bezoekers per tijdseenheid. Het doel hiervan is om de inrichting van www.oeiikgroei.nl en onze dienstverlening te optimaliseren.

Links
www.oeiikgroei.nl bevat links naar andere sites niet tot www.oeiikgroei.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van zulke sites.

Wijzigingen
Oei, ik groei! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Check daarom regelmatig het privacy policy voor het privacy beleid.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid, neem dan gerust contact op met Twise Victory B.V., Oeiikgroei.nl, 6814 GN Arnhem, of stuur ons een mail!

 

Privacyverklaring voor de mobiele apps van Oei, ik groei! en Back To You

Algemeen

Deze privacyverklaring voor mobiele apps is specifiek opgesteld voor de apps van Oei, ik groei! en Back To You in aanvulling op de privacyverklaring van Twise Victory Publishing B.V., gevestigd op Van Pallandtstraat 63 in ( 6814 GN) Arnhem (hierna: ‘Twise Victory’). Twise Victory is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58223169.

De app van Oei, ik groei! is geen abonnementsapp. We slaan uw gegevens niet automatisch op onze servers op. De door u verstrekte basisgegevens worden lokaal op uw apparaat opgeslagen (zoals profielgegevens van de baby en synchronisatie van kalender / sprongenwekker).

De gratis Back To You-app (te downloaden met de code uit het BTY boek) is geen abonnementsapp. Ook hier slaan we uw informatie niet automatisch op onze servers op. De door u verstrekte informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen.

De Back To You-app is wel een abonnementsapp, maar ook hier slaan we uw informatie niet automatisch op onze servers op. De door u verstrekte informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen.

Zie de lijst hieronder voor meer informatie over de doeleinden van gegevensverwerking voor elke appfunctie die momenteel beschikbaar is.

De app van Oei, ik groei!

De app van Oei, Ik Groei! bevat de volgende afzonderlijke functies die gekoppeld zijn aan de hieronder vermelde derde dienstenaanbieders.

Doel van de gegevensverwerking

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door de app van Oei, ik groei! verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Babynaam: we vragen u om de naam van uw baby, zodat u meerdere babyprofielen in de app kunt bijhouden. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet. 
 • Uitgerekende datum: de sprongenwekker wordt ingesteld op basis van de uitgerekende datum van de baby, zodat u op alles voorbereid bent en uw baby door de moeilijke periodes heen kunt helpen. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet. 
 • Babyfoto: gebruikers kunnen een foto voor het babyprofiel uploaden vanaf hun lokale apparaatgeheugen. Als de gebruiker eerder toegang heeft verleend aan een andere derde opslagprovider (zoals Google Drive of Apple Cloud), dan kan de babyfoto ook vanaf daar geüpload worden. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet. 
 • Video’s / bibliotheek: de appvideo’s van Oei, ik groei! worden opgeslagen op Google Firebase:

Firebase: https://firebase.google.com/terms/

 • Back-up & herstel: gebruikers kunnen een back-up maken en hun babyprofiel herstellen via hun Google/Apple account:

Android: privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy

iOS: privacybeleid van Apple https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 • Ondersteuning (feedback-functie): bij het indienen van supporttickets via de app, verzamelen we de volgende gegevens om u de best mogelijke klantenservice te kunnen bieden:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Type apparaat
 • Locatie
 • Taal
 • Tijdzone

Alle ticketgerelateerde gegevens worden opgeslagen op de interne servers van Twise Victory met osTicket-software met het oog op contextuele informatie over problemen of kwesties die gebruikers hebben gemeld. Dergelijke informatie kan op elk moment beschikbaar worden gesteld aan de individuele gebruiker of worden gewist op verzoek van de gebruiker. Daartoe kan de gebruiker contact opnemen met onze supportafdeling op [email protected] en [email protected].

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verlenen van service aan gebruikers van de app van Oei, ik groei! We zullen deze informatie niet delen, uitlenen, verkopen of bekendmaken aan derden.

 • App-analyse: we verzamelen gegevens met betrekking tot app-analyses via Google Firebase en over crashgerelateerde gebeurtenissen via de diensten van Fabric Crashlytics. Crashlytics gebruikt diverse identificatoren om hun analysediensten aan te bieden, waaronder:
 • Android ID,
 • Android Advertising ID
 • iOS identifierForAdvertising (IDFA)

Back to You-app

De Back to You-app bevat de volgende afzonderlijke functies die gekoppeld zijn aan de hieronder vermelde derde dienstenaanbieders.

Doel van de gegevensverwerking

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door de Back to You -app verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Naam: we vragen u om uw naam, zodat u de Back To You-app kunt personaliseren. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet.
 • Geboortedatum: aangezien de Back To You-app een kraamprogramma bevat, is de geboortedatum nodig om de app te kunnen personaliseren. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet.
 • Foto: gebruikers kunnen een foto voor hun profiel uploaden vanaf hun lokale apparaatgeheugen. Als de gebruiker eerder toegang heeft verleend aan een derde opslagprovider (zoals Google Drive of Apple Cloud), dan kan de foto ook vanaf daar worden geüpload. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen. Twise Victory heeft geen toegang tot deze informatie en verwerkt deze informatie niet.
 • Video’s / bibliotheek: video’s in de Back To You-app worden opgeslagen op Google Firebase:

Firebase: https://firebase.google.com/terms/

 • Back-up & herstel: gebruikers kunnen een back-up maken en hun babyprofiel herstellen via hun Google/Apple account:

Android: Google Privacy Policy https://policies.google.com/privacy

iOS: Apple Privacy Policy https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 • Ondersteuning (feedback-functie): bij het indienen van supporttickets via de app, verzamelen we de volgende gegevens om u de best mogelijke klantenservice te kunnen bieden:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Type apparaat
 • Locatie
 • Taal
 • Tijdzone

Alle ticketgerelateerde gegevens worden opgeslagen op de interne servers van Twise Victory met osTicket-software met het oog op contextuele informatie over problemen of kwesties die gebruikers hebben gemeld. Dergelijke informatie kan op elk moment beschikbaar worden gesteld aan de individuele gebruiker of worden gewist op verzoek van de gebruiker. Daartoe kan de gebruiker contact opnemen met onze supportafdeling op [email protected] en [email protected]

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verlenen van service aan gebruikers van de app van Oei, ik groei! We zullen deze informatie niet delen, uitlenen, verkopen of bekendmaken aan derden.

 • App-analyse: we verzamelen gegevens met betrekking tot app-analyses via Google Firebase en over crashgerelateerde gebeurtenissen via de diensten van Fabric Crashlytics. Crashlytics gebruikt diverse identificatoren om hun analysediensten aan te bieden, waaronder:
 • Android ID,
  • Android Advertising ID
  • iOS identifierForAdvertising (IDFA)

Voor meer informatie, zie de privacyverklaringen van de volgende diensten:

Firebase: https://firebase.google.com/terms/

Fabric: https://fabric.io/terms?locale=en-us&utm_campaign=fabric-marketing&utm_medium=natural

Crashlytics: http://try.crashlytics.com/security/

 

 

Terms & Conditions

 

Oei, ik groei! is dagelijks bezig met de ontwikkeling van alle nieuwe baby’s wereldwijd in een veilige omgeving. Natuurlijk begrijpen we hoe belangrijk privacy en veiligheid is! Hier leggen we uit welke gegevens we wij van jullie verzamelen, waarom wij dit doen en met welk doel. Twise Victory B.V., de exploitant van www.oeiikgroei.nl, heeft deze privacyverklaring opgesteld om je inzicht te geven in hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die wij van je vragen als je je aanmeldt.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.oeiikgroei.nl en het eMagazine, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.oeiikgroei.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider of eigenaar van het merk Oei, ik roei!. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.oeiikgroei.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.oeiikgroei.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen is. www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.oeiikgroei.nl en het Online Oei, ik groei! magazine verkregen informatie. De informatie op www.oeiikgroei.nl en wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN TWISE VICTORY APPS: OEI IK GROEI / THE WONDER WEEKS & BACK TO YOU

 

Artikel 1 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de TWISE VICTORY applicaties die door Twise Victory Publishing B.V. (hierna: ‘Twise Victory’) zijn ontwikkeld. Gebruiker kan deze Voorwaarden downloaden via de website www.oeiikgroei.nl of the website www.thewonderweeks.com. Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Twise Victory opvragen bij het adres dat is vermeld in artikel 2 bij de definitie van Twise Victory.
 2. Door gebruik te maken van de App, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. 
 3. Als de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy en cookiebeleid van de betreffende Externe aanbieder van toepassing. Twise Victory is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden. 

 

Artikel 2 Definities 

 1. App: de mobiele applicatie met de naam OEI IK GROEI/THE WONDER WEEKS en de mobiele applicatie met de naam BACK TO YOU die Twise Victory beschikbaar stelt aan Gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google inclusief eventuele updates.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van de App gebruik maakt. 
 3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die door registratie wordt aangegaan en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
  4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), niet zijnde Twise Victory, die op verzoek van de Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.
 4. Twise Victory: Twise Victory Publishing B.V., gevestigd te (6814 GN) Arnhem, Nederland, aan de  Van Pallandtstraat 63, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58223169.  
 5. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee gebruik wordt gemaakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
 6. Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
 7. Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 3 Gebruiksrecht App 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de App, moet Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitaal platform. 
 2. Twise Victory verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory vereist. 
 3. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van de Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor Twise Victory. Ook mag de App niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor Twise Victory en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory. Het is Gebruiker ook niet toegestaan technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

Artikel 4 Aanmelding en registratie 

 1. Om de App te kunnen gebruiken, moet deze worden gedownload. Vervolgens moet Gebruiker zich registreren als Gebruiker van de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App. 
 2. Als Gebruiker jonger is dan 18 jaar is voor het gebruik van de App de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Door het gebruik van de App, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Artikel 5 Kosten 

 1. Twise Victory brengt voor het gebruik van de App kosten in rekening.   
 2. De Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App. 

 

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen 

 1. De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) 

verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker er zelf voor zorg te 

dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt. 

 1. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker ervoor te 

zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 

 1. De Gebruiker staat er jegens Twise Victory voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Twise Victory dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Twise Victory en/of derden worden geschaad. 
 2. Twise Victory is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar Randapparatuur of

verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering,

vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de

functionaliteiten van de App danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App

en hieruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 7 Privacy 

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Twise Victory zich aan de geldende regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Twise Victory omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in de Privacy Policy, de Privacy Policy Mobile Apps en de Cookie Policy.

  

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

 1. De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Twise Victory of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twise Victory is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken. 
 2. Als naar het oordeel van Twise Victory aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Twise Victory gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Twise Victory gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.


Artikel 9 Aansprakelijkheid / disclaimer

 1. Twise Victory geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan. 
 2. Twise Victory garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal zijn en/of te allen tijde en zonder storing zal functioneren. Twise Victory behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te 

stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden. 

 1. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan Twise Victory niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. Twise Victory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze.
 2. Twise Victory is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van 

de gebruikte Randapparatuur door de Gebruiker. 

 1. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Twise Victory gelden eveneens voor alle door Twise Victory ingeschakelde hulppersonen en derden. 

 

Artikel 10 Disclaimer

De informatie in de App kan niet gebruikt worden als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. Neem bij (acute) medische vragen, klachten of symptomen contact op met je eigen (huis)arts of andere zorgprofessional.

 


Artikel 11 Beëindiging van het gebruik / aanpassing functionaliteit

 1. Als Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren. 
 2. Twise Victory heeft het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en het gebruiksrecht te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of  toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren, zonder opgave van redenen. 
 3. Twise Victory is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App). 
 4. Twise Victory heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren.  

 

Artikel 12 Apple

 1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
 2. Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en

de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden.

 1. Het gebruiksrecht in artikel 3 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.
 2. Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van

de App.

 1. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van

u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten

van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of

enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

 1. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en

(ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.

 1. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple Twise Victory.

 

Artikel 13 Google

 1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
 2. Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de App Voorwaarden.
 3. Het gebruiksrecht in artikel 3 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.
 4. Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader

van de App.

 1. Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of

kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele

eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht,

consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

 1. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
 2. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de App Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google Twise Victory.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Voorwaarden of het gebruik van de App worden exclusief voorgelegd aan de rechter te Arnhem, Nederland.

Twise Victory is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op DATUM.