Geboorteplaats

Plaats waar een kind feitelijk geboren is. Dit kan een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouders, bijvoorbeeld wanneer de baby in een ziekenhuis is geboren. In de geboorteplaats (of de gemeente waartoe deze plaats behoort) moet aangifte worden gedaan.