Gifwijzer

Kaart met informatie over giftige stoffen waarmee kinderen in hun dagelijkse omgeving in aanraking kunnen komen en over hoe men moet handelen als een kind een giftige stof heeft aangeraakt of binnen gekregen.