Kinderbijslag

Periodieke uitkering van overheidswege aan de ouders van een of meer kinderen tot 18 jaar als tegemoetkoming in de kosten van verzorging en opvoeding. De hoogte van de kinderbijslag is vooral afhankelijk van de leeftijd van het kind. De kinderbijslag wordt elk drie maanden aan het einde van het kwartaal uitgekeerd.

Deel dit artikel