Liesbreuk

Uitstulping van het buikvlies door een opening of een zwakke plek in de buikwand ter hoogte van de lies. Liesbreuken komen zowel bij kinderen als volwassenen voor. Ze komen vaker voor mijn jongetjes en mannen dan bij meisjes en vrouwen. Bij jonge kinderen manifesteert een liesbreuk zich door een forse uitstulping op een van de liezen (enkele liesbreuk) of op beide liezen (dubbele liesbreuk). Vaak kan deze uitstulping terug worden geduwd. Bij een liesbreuk kan het kind pijn hebben. Soms is het ook misselijk en moet het
braken.

Wanneer men het vermoeden heeft dat een kind een liesbreuk heeft, is het raadzaam de huisarts te raadplegen. Liesbreuken herstellen namelijk nooit vanzelf. Wanneer ze onbehandeld blijven, kunnen ze groter worden en tot meer en ernstiger klachten leiden. Het is dan ook nodig de liesbreuk operatief te herstellen. Dit is een vrij kleine en eenvoudige ingreep, die bij kinderen echter wel onder volledige verdoving plaatsvindt.

Leer alles over de 10 sprongetjes van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel