Taalontwikkeling

Het verwerven van kennis over de (moeder)taal en het leren gebruiken (m.n. spreken) van die taal.
In de taalontwikkeling of -verwerving worden twee fases onderscheiden:

1) Prelinguale of voortalige fase (ca. 0 t/m 1 jaar)

  • Huilen (ca. 0-6 weken);
  • Vocaliseren (ca. 6-20 weken);
  • Vocaal spel (ca 16-24 weken);
  • Brabbelen (vanaf 7 maanden);

2) Linguale of talige fase (vanaf ca. 1 jaar)

Leer alles over de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu
  • Vroeglinguale periode (ca. 1-2 ½ jaar) ;
  • Differentiatie (2 ½- 5 jaar);
  • Voltooiing (5 jaar en ouder);

De taalverwerving is sterk individueel en verschilt van kind tot kind. Vaak verloopt de taalverwerving vrijwel automatisch. Wanneer een kind problemen ondervindt bij de taalverwerving, kan een logopedist worden ingeschakeld.

Deel dit artikel