Taalontwikkeling

Het verwerven van kennis over de (moeder)taal en het leren gebruiken (m.n. spreken) van die taal.
In de taalontwikkeling of -verwerving worden twee fases onderscheiden:

1) Prelinguale of voortalige fase (ca. 0 t/m 1 jaar)

  • Huilen (ca. 0-6 weken);
  • Vocaliseren (ca. 6-20 weken);
  • Vocaal spel (ca 16-24 weken);
  • Brabbelen (vanaf 7 maanden);

2) Linguale of talige fase (vanaf ca. 1 jaar)

  • Vroeglinguale periode (ca. 1-2 ½ jaar) ;
  • Differentiatie (2 ½- 5 jaar);
  • Voltooiing (5 jaar en ouder);

De taalverwerving is sterk individueel en verschilt van kind tot kind. Vaak verloopt de taalverwerving vrijwel automatisch. Wanneer een kind problemen ondervindt bij de taalverwerving, kan een logopedist worden ingeschakeld.