Zorgverlof

In de wet Arbeid en Zorg geregelde soort van gedeeltelijk doorbetaald verlof van maximaal tien dagen dat dient om aan zorgtaken te wijden.