De 10 Mentale Sprongen

Een sprong is een plotselinge verandering in de mentale ontwikkeling van een baby. Die gepaard gaat met de drie H’s: Huilerigheid, Hangerigheid en Humeurigheid. Sprongen kondigen een vooruitgang aan. De in totaal tien sprongen komen bij alle gezonde kinderen op ongeveer dezelfde leeftijd voor.

Nu verkrijgbaar
Ik ben zwanger! …en nu?

Alle feiten, fabels en weetjes