Kinderdagverblijf

Om je baby in een kinderdagverblijf te kunnen plaatsen is het verstandig om zo vroeg mogelijk de aanmelding te verzorgen. Je kunt je inschrijven vanaf het moment dat je zwanger bent. Vooral in grote steden zijn de wachtlijsten vaak flink. In dit artikel lees je over het kinderdagverblijf.

Belinda James is als manager eindverantwoordelijk voor kinderopvang ‘de Blauwe ijsvogel’ in Ouderkerk aan den IJssel. Belinda: “Met ons team bieden we opvang naar leeftijd; van een babygroep tot naschoolse opvang voor de oudste kinderen van de basisschool. Onze werkgever SKON vereist dat leidsters gediplomeerd zijn en voortdurend op het vakgebied bijblijven door middel van aanvullende cursussen en scholing. Alleen zo kun je kwaliteit en professionaliteit garanderen”.

Hieruit blijkt dus wel dat een kinderverblijf veel meer doet dan alleen je kind onderdak bieden. Juist omdat de leidsters over een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) beschikken, is er veel aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Dat sluit nauw aan bij zowel jouw opvoedende rol als ouder als bij het onderwijssysteem.

Ontdek en stimuleer de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Belinda: “De Blauwe ijsvogel heeft een pedagogisch plan en een duidelijke visie. Dat is overigens voor elke opvangorganisatie verplicht. Ons verblijf voldoet aan strenge veiligheidseisen en we worden regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld brandveiligheid, en of ons ontruimingsplan in orde is. Ook de GGD stelt hoge eisen aan zaken als gezondheid en voedselveiligheid waarvoor ze regelmatig komen kijken of we alle voorschriften nauwgezet opvolgen. Overigens leggen we over de uitslag daarvan altijd verantwoording af aan de ouders”.

Rol van de ouders

Belinda benadrukt dat een kinderdagverblijf niet in de plaats komt van het reguliere gezin, maar daarop een professionele aanvulling wil zijn. Daarom stel SKON alles in het werk om ouders te betrekken bij het beleid en werkwijze van het kinderverblijf. Er is met hen veelvuldig contact en de Blauwe ijsvogel heeft een actieve oudercommissie. “Ouders komen vaak met heel concrete ideeën die ons in staat stellen om onze professionaliteit nog verder te versterken. Die betrokkenheid houdt ons scherp en dat is voor iedereen goed. We willen graag weten hoe ouders over bepaalde zaken denken. Dat kan soms heel confronterend zijn, maar het gaat tenslotte om het welzijn van hun kinderen en dat brengen we dan ook zo goed mogelijk in de praktijk”.

Ziek kind

Als ‘s morgens blijkt dat je kind ziek is en in bed moet blijven, dan zul je natuurlijk zelf iets moeten regelen. Zorg er dus voor dat je daarop bent voorbereid, zodat je niet op het laatste moment zelf nog een oplossing moet bedenken. Als je kindje bij familie of een gastouder wordt opgevangen, en in de loop van de dag niet lekker wordt, is het goed om daar afspraken over te hebben. De leidster bij een kinderverblijf zal bij herkenbare tekenen van ziekte altijd contact opnemen met één van de ouders om te overleggen.

Een kinderverblijf is goed in staat om het zieke kind verantwoord te verzorgen tot het wordt opgehaald. Natuurlijk kunnen zich bij het spelen ook ongelukjes voor doen. Belinda daarover: “De Blauwe ijsvogel heeft afspraken gemaakt met een huisarts die hier vlakbij woont en waar we in geval van nood direct terecht kunnen. Zo mogelijk overleggen we dat eerst met de vader of moeder. Het is zowel voor ons als voor de ouders een geruststellende gedachte dat er steeds een arts snel beschikbaar kan zijn bij het kinderdagverblijf.”

Heeft dit artikel je geholpen?

thumb_up_alt thumb_down_alt

Deel dit artikel

Ontvang een melding bij de start van een sprong!

Wil je graag voorbereid zijn wanneer een sprong zich bij jouw baby aandient? Schrijf je gratis in voor onze sprongenwekker en ontvang altijd een melding wanneer een sprong gaat beginnen!

Wat is je uitgerekende datum?(Vereist)