Privacyverklaring klanten en website bezoekers

(abonnement)

Twise Victory Publishing B.V. (“Twise”), handelend onder de naam Oei, ik Groei! en The Wonder
Weeks, gevestigd aan het St. Walburgisplein 45 (6811BZ), te Arnhem (KvK: 58223169) is
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de persoonsgegevens die we van je verwerken. Deze
privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en website bezoekers door Twise. Twise vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw persoonsgegevens dan ook serieus. Twise heeft daarom onder andere deze privacyverklaring voor klanten en website bezoekers opgesteld.

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop Twise jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt conform artikel 13 en 14 AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?
Op basis van de AVG zijn persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden. We informeren je door deze privacyverklaring toe te voegen aan de
(licentie)overeenkomsten die wij met jou sluiten en door deze privacyverklaring te plaatsen op onze website. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doeleinden.

1. Voor het creëren van een klantaccount in de “Oei, ik Groe!i” of “The Wonder Weeks – Back To
You” app

Wat houdt dit doeleinde in?
Als je de Oei, ik groei! app hebt gedownload, dan kan je een abonnement afsluiten en daarna een account aanmaken. Totdat je een account aanmaakt, slaan we geen gegevens van je op en worden gegevens die je invoert uitsluitend op je telefoon opgeslagen.

Als je het Back To You boek hebt gekocht of gekregen, dan krijg je met de unieke code gratis toegang tot The Wonder Weeks – Back To You app, inclusief unieke content. Hiervoor moet je een account aanmaken met je e-mailadres en een wachtwoord.

Als je gebruik maakt van de premium versie van The Wonder Weeks – Back To You app, dan hoef je geen account bij ons aan te maken, maar heb je wel een Apple of Google-account nodig. Wij ontvangen geen (betaal)gegevens over jou van Apple of Google. Wij krijgen ook geen toegang tot jouw accountgegevens bij Apple of Google. Wij ontvangen alleen een unieke identifier voor administratieve doeleinden in onze relatie met Apple of Google.

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor dit doel is de uitvoer van de (licentie) overeenkomst die je met ons sluit door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de applicatie (artikel 6 (1) b AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?
Bij het aanmaken van een account in de Oei, ik groei! app verwerken we je e-mailadres, device ID, kindernamen, uitgerekende datum en een profielfoto van jou en eventueel jouw kind. Bij het aanmaken van een account in de “The Wonder Weeks – Back To You” app verwerken we je e-mailadres.

2. Gebruik van het forum in de Oei, ik groei! App

Wat houdt dit doeleinde in?
Als je een abonnement hebt afgesloten en een account hebt aangemaakt in de Oei, ik groei! app, dan is het mogelijk om gedurende jouw abonnementsperiode gebruik te maken van het forum in de app.

Via het forum kan je berichten uitwisselen met de andere gebruikers van het forum. Omdat we standaard zo min mogelijk persoonsgegevens van jou willen verwerken, heb je de mogelijkheid om het forum te gebruiken met een andere naam (alias). Ook kan je een profielfoto koppelen aan je alias voor het forum. Dit hoeft geen foto van jou te zijn.

Al jouw berichten of reacties zijn zichtbaar voor alle andere gebruikers van het forum. Je hebt zelf de vrijheid om actief deel te nemen aan het forum en je bepaalt zelf welke informatie je door middel van het forum met andere gebruikers wilt delen. Je hebt altijd de mogelijkheid om de berichten of reacties die je plaatst aan te passen of zelf te verwijderen. Ook kan je ons altijd vragen om al jouw berichten en reacties op het forum te verwijderen.

Als je jouw account verwijdert, dan blijven je berichten nog vijf jaar zichtbaar voor andere gebruikers, maar we verwijderen jouw alias en vervangen die voor “niet-actieve” of “verwijderde” gebruiker. Op deze manier houden we ons forum toch zo informatief mogelijk voor alle gebruikers. Mocht jouw post gedurende deze vijf jaar waardevolle informatie voor de overige gebruikers bevatten, is het bericht populair onder de forumgebruikers en staan er geen persoonsgegevens in jouw post, dan kunnen we het bericht langer bewaren ten behoeve van de overige gebruikers van het forum. De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens voor dit doel is de uitvoer van de overeenkomst (te weten de licentieovereenkomst voor het gebruik van de app en meer in het bijzonder het abonnement dat je met ons sluit om het forum te kunnen gebruiken), artikel 6 lid 1 sub b AVG, ons gerechtvaardigd belang om het forum actueel en zo compleet mogelijk te houden om zo alle gebruikers een informatief platform te bieden (6 lid 1 sub f AVG) en, indien je bijzondere persoonsgegevens via ons forum met andere gebruikers deelt, de uitzondering dat de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door jou openbaar zijn gemaakt (artikel 9 lid 2 sub e AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?
We verwerken voor dit doeleinde alle berichten, reacties en foto’s die je op het forum plaatst. Ook verwerken wij je alias als je niet je echte naam wilt gebruiken en de profielfoto die je voor het forum gebruikt.

Internationale doorgifte 
Voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van onze app maken wij gebruik van AWS  in de Verenigde Staten. Dit betekent dat sprake is van een internationale doorgifte. AWS heeft zich aangesloten bij het Data Privacy Framework. Met AWS hebben wij hebben passende waarborgen getroffen, die in de verwerkersovereenkomst met Standard Contractual Clauses, C(2021)3972) zijn
vastgeteld. 

3. Voor productverbetering van de Oei, ik Groei!, ‘The Wonder Weeks’ en ‘The Wonder Weeks –
Back To You’ app

Wat houdt dit doeleinde in?
Zodra je onze app downloadt, installeert en gebruikt, verwerken wij technische / analytische gegevens over het gebruik van de app. De gegevens over het gebruik van onze apps is niet gekoppeld aan een individuele gebruiker. Wij houden op geaggregeerd niveau bij hoe vaak op bepaalde knoppen gedrukt wordt, welke content gelezen wordt en of de content aansluit bij de ontwikkeling en sprong van de baby. Zo kunnen wij bijhouden welke content veel bekeken en gebruikt wordt en kunnen wij onze apps en de content daarin continue verbeteren om beter aan te sluiten bij de wensen van onze gebruikers.

4. Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten

Wat houdt dit doeleinde in?
Voor al jouw vragen, opmerkingen of klachten kan je bij onze klantenservice terecht. Om alle vragen te kunnen beantwoorden hebben wij bepaalde gegevens nodig. Welke gegevens we nodig hebben verschilt per vraag. Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken we de door jou verstrekte persoonsgegevens om contact met je op te nemen en jouw vraag te beantwoorden. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte afwikkeling van vragen / opmerkingen en klachten (artikel 6 (1) f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?
We verwerken je naam, e-mailadres, telefoonnummer, appversie, iOS/Android versie, toestelversie, taal van de app, locatie land, timezone en eventuele andere gegevens die je tijdens het contact met onze klantenservice met ons deelt. In uitzonderingsgevallen verwerken we eventueel je geboortedatum en je bankrekeningnummer (indien we een bedrag terug moeten storten).

5. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website.

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De wettelijke basis is toestemming, die je geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of, als het om functionele cookies gaat, ons gerechtvaardigd belang op een goed werkende website (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?
We verwerken je locatiegegevens, IP-adres of app IDs, internetbrowser en apparaat type en websitetaal.

6. Voor marketing doeleinden en focus groups

Wat houdt dit doel in?
Je kunt je via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt alleen marketingberichten van ons wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven, daar om hebt gevraagd of je klant van ons hebt bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Via onze nieuwsbrief of app kunnen we ook relevante producten en diensten die wij (eventueel samen met een partner) hebben ontwikkeld onder jouw aandacht brengen. Bijvoorbeeld van speelgoed dat precies past bij de ontwikkeling van uw baby of een aanbieding van een van onze partners die je niet wilt missen.

We kunnen je ook benaderen om deel te nemen aan focus-groups. Door middel van focus-groups willen we onze doelgroep nog beter leren kennen. Als je hieraan deelneemt, dan sturen we je af en toe een enquête met allerlei vragen of (als je hebt aangegeven ook op individuele basis contact met ons te hebben) een e-mail met vragen. Het staat je uiteraard vrij om vragen niet te beantwoorden.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief, marketingberichten of uitnodigingen voor enquêtes meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de mail zelf door te klikken op ‘unsubscribe’ of door ons te mailen op [email protected] met dit verzoek. De juridische basis is jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG), die je geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of, als je onze klant bent, het gerechtvaardigd belang van ons op een effectieve marketingcampagne (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor?
We verwerken hiervoor je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Jouw rechten
Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:
– Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van je verzamelen);
– Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
– Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te
verwijderen);
– Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het
verwerken van jouw gegevens te beperken);
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt, kunnen we jouw gegevens doorgeven
aan een andere partij of je een kopie van jouw gegevens geven);
– Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw
gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen
naar [email protected]. We reageren altijd binnen een maand op uw verzoek.

Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?
In een aantal gevallen verstrekken wij jouw gegevens aan derde partijen, bijvoorbeeld met verwerkers die ons helpen jouw persoonsgegevens te verwerken of, als dat nodig is, met onze accountant. We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, mogen jouw gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de data die buiten de EU verwerkt worden werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).

Toestemming
Als we jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan gemakkelijk door een e-mail te sturen naar [email protected]. In dat geval zullen we, als we geen andere grondslag hebben voor de verwerking, jouw gegevens niet langer voor dit doel gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding. We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang uw account actief blijft, tenzij je ons vraagt ​​om gegevens of jouw account te verwijderen via [email protected]. Je kan een deel van jouw persoonsgegevens altijd inzien en / of wijzigen in je eigen account.

Hoe beschermen we jouw gegevens?
Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen werknemers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij ook periodiek bij wanneer dit nodig is. Onze organisatie is zo ingericht dat wij er alles aan doen om inbreuken op de beveiliging, een zgn. datalek, te voorkomen. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen wij handelen volgens het Protocol datalekken.

Contact en klachten
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via [email protected]. Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacy gerelateerde vragen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Arnhem, Februari 2024