Dwarsligging

Bij een dwarsligging ligt de baby dwars in de baarmoeder met zijn rug, schouders of heupen naar beneden. Een baby in dwarsligging kan alleen met een keizersnede ter wereld komen. Dwarsligging komt slechts zelden voor. Er is meer kans op een dwarsligging als een vrouw al meerdere kinderen heeft gedragen of als de baby klein is. Er is dan namelijk meer ruimte in de baarmoeder om dwars te gaan liggen. Bij een meerlingenzwangerschap kan er ook eentje dwarsliggen. Als een baby dwarsligt, kan er met een uitwendige draaiing worden geprobeerd hem in lengterichting te draaien. Mocht dit niet lukken, dan wordt het dus een geboorte via een keizersnede.

Deel dit artikel