Postnatale depressie

Depressie die zich kortere of langere tijd na de geboorte van een kind manifesteert. Een postpartumdepressie kan ook optreden na een abortus. De postpartumdepressie hangt samen met de grote hormonale, lichamelijke, pscyhosociale en emotionele veranderingen die een vrouw na een bevalling ondervindt. Bij veel vrouwen leidt dit in de periode na de bevalling tot grote emotionaliteit, prikkelbaarheid e.d. Dit wordt wel babyblues genoemd en deze toestand gaat in de meeste gevallen vrij snel weer over.

Bij sommige vrouwen ontwikkelt zich evenwel een langdurig gevoel van neerslachtigheid en somberheid, waarbij aanvullende symptomen als angst kunnen optreden. Dit kan als vanzelf leiden tot een depressie. Symptomen daarvan zijn:

  • somberheid;
  • gebrek aan ondernemingszin;
  • vermoeidheid, futloosheid en gebrek aan energie;
  • het gevoel dat men niet gelukkig is, ook niet met het pasgeboren kind;
  • veel tobben en piekeren;
  • tanend zelfvertrouwen;
  • huilbuien;
  • concentratieproblemen;
  • geen of weinig eetlust;
  • vage lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn.

Wanneer deze cocktail van klachten optreedt is het zaak contact op te nemen met de huisarts.

Leer alles over de 10 sprongetjes van jouw baby

Download nu

Deel dit artikel