Tuitbeker

Beker met een tuitje waardoor de inhoud mondjesmaat kan worden opgedronken. Tuitbekers zijn populair bij peuters, die door hieruit te drinken weinig morsen.