Meeroken

Lucht inademen die tabaksrook bevat die wordt uitgeblazen door iemand die een sigaret, sigaar of pijp rookt. Meeroken is uitermate ongezond, in het bijzonder voor baby’tjes en jonge kinderen. Op korte termijn is meeroken schadelijk doordat de rook de slijmvliezen van keel, neus en mond irriteert en de ogen prikkelt. Dit kan leiden tot overmatige slijmontwikkeling, hoesten, kortademigheid en tranende oogjes. Ontstekingen van de luchtwegen en bronchitis kunnen hiervan het gevolg zijn.

Wanneer kinderen aanleg hebben voor astma, kan meeroken benauwdheid veroorzaken. Er is, ten slotte, ook een correlatie tussen meeroken en het optreden van wiegendood.
Op de middellange en lange termijn is meeroken eveneens schadelijk voor jonge kinderen, doordat de zuurstofcapaciteit van de longetjes door het meeroken wordt beperkt. Ook kan meeroken in de vroege jeugd op latere leeftijd leiden tot longemfyseem of longontsteking.

Ouders die het onverantwoord vinden om kinderen aan meeroken bloot te stellen, roken zelf absoluut niet in hun omgeving, dus ook niet in huis of in de auto. Het is niet ongebruikelijk om visite te vragen niet te roken. Wanneer men zelf bij anderen op bezoek is of in een gelegenheid is waar gerookt wordt en men verzoekt anderen het roken te laten of te beperken in de omgeving van het kind, zal hier doorgaans gehoor aan worden gegeven.