Motorische stoornis

Bewegingsstoornis, d.w.z. een stoornis in de fijne of grove motoriek.