Vergiftiging

Het ziek-worden of doodgaan door het aanraken of het inslikken van een giftige stof of een grote hoeveelheid van een stof die op zichzelf niet giftig is, maar bij grote doseringen gezondheidsklachten kan veroorzaken. Iedereen heeft talloze giftige stoffen in huis en het kan letterlijk van levensbelang zijn te voorkomen dat (jonge) kinderen hiermee in aanraking komen.

Giftig zijn bijvoorbeeld:

  • volle asbakken;
  • cosmetica;
  • medicijnen;
  • wc-reiniger;
  • kunstmest.

Door giftige stoffen achter slot en grendel of in kasten met kindveilige sluitingen en kastklemmen weg te bergen kan men het risico van vergiftiging beperken.

Leer alles over de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Wanneer het vermoeden bestaat dat een kind een giftige stof heeft ingeslikt, is het zaak zo snel mogelijk te achterhalen met welke stof het kind in aanraking is geweest, bijvoorbeeld plaats door het kind te vragen wat het heeft ingeslikt of door in de mond te zoeken naar resten van de giftige stof. Wanneer is vastgesteld met welke gifstof het kind in aanraking is geweest en hoeveel het hiervan heeft ingeslikt, is het zaak meteen de ernst van de vergiftiging te bepalen. Op een gifwijzer kan informatie worden gevonden over de ernst van de vergiftiging en over maatregelen die men moet treffen.

Deel dit artikel