Crèche

Vorm van kinderdagopvang voor baby’s en jonge kinderen van wie de ouders werken of studeren. Doordat ouders na het krijgen van kinderen vaak beiden blijven werken, is er in Nederland een structureel en gestaag groeiend tekort aan kinderopvangplaatsen. Dit leidt soms tot lange wachtlijsten voor de crèche.

Wanneer men niet bij een organisatie werkt die bedrijfsplaatsen in een crèche heeft waarop men als werknemer recht heeft, moet men zelf kinderopvang in een crèche regelen. In dat geval is het raadzaam zich in een vroeg stadium van de zwangerschap te informeren over de mogelijkheden van kinderopvang in een crèche. Meestal is het mogelijk de baby nog voor de geboorte op een wachtlijst te laten zetten.

In sommige regio’s is het tekort aan kinderopvang echter zo groot, dat aanstaande ouders hun aanstaande kind bij diverse crèches op de wachtlijst zetten om een plaatsje te kunnen veroveren.

Leer alles over de mentale ontwikkeling van jouw baby

Download nu

Bij de verdeling van kindplaatsen wordt doorgaans voorrang verleend voor een tweede of derde kind uit een gezin waarvan het eerste kind de crèche al bezoekt. In sommige gevallen lukt het in het geheel niet een kind op de crèche te plaatsen en moet gezocht worden naar alternatieve vormen van kinderopvang.

Deel dit artikel